Vzpomínka na příjemný výlet :)

Ve středu 12.6. mohli naši třeťáci konečně uskutečnit, několikrát odkládaný, společný výlet dětí a rodičů. Původně byl plánován jako dárek pro maminky ke Dni matek, ale pozdní termín se spíš blížil datu Dne otců . Podle mě bylo ale nejdůležitější, že jsme se sešli v hojném počtu a všichni jsme si společné odpoledne příjemně užili.
V úvodu nás paní Miklová seznámila s historií starého mlýna na Březůvkách a ukázala rekonstruovanou kovárnu, která původně mlýnu patřila. A pak už následoval výšlap do kopce, pozorování okolí, hledání lístečků a skládání názvu stromů, intuitivní hra se šátky pro rodiče a dítě, poznávání stromů podle popisu. Naprosto neplánovaná byla „soutěž“ ve sběru krásných praváků, kterou suverénně vyhrála rodina Malotova .
Příjemným zakončením bylo podvečerní opékání buřtů, na kterých si všichni opravdu pochutnali.
Děkujeme všem rodičům a jejich dětem, kteří za námi přišli a pomohli vytvořit klidnou a příjemnou atmosféru celého odpoledne.