Uspávání broučků a uzamykání lesa 2.11.2017

Nejdříve si děti v MŠ vyrobily broučky z kaštanů a špejlí. Potom následovala vycházka do lesa, kde děti uložily broučky do postýlek z listí. Potom děti kouzelnými klíči a zaříkávadlem uzamkly les, aby se spolu s broučky připravil na zimní odpočinek. Počasí nám přálo a vycházka se vydařila.