Důležitá informace

Vážení rodiče,

vedení obce Březůvky a ředitelka školy se dohodly, že ve školním roce

2020 / 2021 nebude z technických a finančních důvodů otevřen 5. ročník. Otázka zřízení 5. ročníku pro další školní roky zůstává v jednání.

starosta obce                                       ředitelka školy