Plán 2018/2019

Plán mimoškolních akcí ve šk.roce 2018/19

 Výchovné akce školy související s výukou

 

  • 2x za školní rok návštěva divadelního představení v Městském divadle ve Zlíně
  • výchovné koncerty dle nabídky
  • spolupráce s dětským dopravním hřištěm – výuka: dopravní předpisy, bezpečnost silničního provozu, praktické jízdy, 4. ročník – průkaz  mladého cyklisty
  •  školní zahrádka – 3.a 4 roč. , ŠD i MŠ - celoročně
  • „Stromové slavnosti“ ve Zlíně (podle počasí a programu)
  • Celosvětový den úklidu – žáci MŠ i ZŠ
  • návštěva programů Muzea jihovýchodní Moravy
  • účast dětí ve výtvarné soutěži Nadace J.Pivečky
  • projekt - Zvyky jiných národů, beseda se slovenskou mluvčí aj.- 4.roč.
  • projekt – Týden zdraví
  • projekt Den bez aut – 3.roč.
  • projekt – Týden domácích zvířat, 4. ročník
  • projekt – Týden ke Dni Země – 3.roč.
  • beseda se starostou obce, 4. ročník
  • Co čtou naši „dospěláci“? beseda
  •  projekt -  Životního prostředí, okolí Březůvek - 3. roč.
  • Celoškolní projekt „Můj region“, průvodci regionem , /Maleniska – 4.ročník s rodiči, Březůvky- 3.ročník s žáky ZŠ praktická Zlín Mostní/, červen
  • návštěva 2.roč. ze ZŠ Provodov – 3.roč.
  • návštěva hradu Lukov, červen – 3. roč.
  • cvičení maminek (tatínků) s dětmi – 4.roč.
  • návštěva expozice hradu v Malenovicích, květen/červen – 4. ročník
  • návštěva DDM Astra, minizoo – 3.roč.
  • praktická zdravověda – přednáška na téma „první pomoc“ s praktickými ukázkami -ČČK
 •  VI. ročník přespolního běhu  žáků ZŠ a ŠD
 • 4. ročník společného setkání  žáků a učitelek ZŠ Březůvky a Provodov „na půl cesty“

 Ostatní akce

 

 • Den otevřených dveří  v MŠ i ZŠ ., 9.11. ( 9 – 11h)
 • vánoční zastavení  pro rodiče, pro veřejnost (předvánoční odpoledne i dopoledne)
 • sběr starého papíru a železa –  podzim a jaro
 • besídka ke Dni matek, vystoupení pro veřejnost(odpoledne, dopoledne) - květen
 • školní výlety, červen
 • rozloučení se školou, 3. r. , stezka zdraví Zlín
 • rozloučení se školou, 4.r. – nocování ve škole ?
 • společné tvoření MŠ a ZŠ
 • prezentace prací žáků MŠ a ZŠ v prostorách OÚ Březůvky – celoročně
 • Akce jsou v průběhu roku průběžně doplňovány.