Plán 2019/2020

 Plán mimoškolních akcí ve šk.roce 2019/20

Výchovné akce školy související s výukou

- 2x za školní rok návštěva divadelního představení v Městském divadle ve Zlíně
- výchovné koncerty dle nabídky
- spolupráce s dětským dopravním hřištěm – výuka: dopravní předpisy, bezpečnost silničního provozu, praktické jízdy, 4. ročník – průkaz  mladého cyklisty
-  školní zahrádka – 3.a 4 roč. , ŠD i MŠ – od jara

- Celosvětový den úklidu – žáci MŠ i ZŠ

- návštěva programů Muzea jihovýchodní Moravy

- účast dětí ve výtvarné soutěži Nadace J.Pivečky

- projekt - Zvyky jiných národů, beseda se slovenskou mluvčí aj.- 4.roč.

- projekt – Týden zdraví

- projekt Den bez aut – 3.roč.

- projekt – Týden domácích zvířat, 4. ročník

- projekt – Týden ke Dni Země – 3.roč.

- beseda se starostou obce, 4. ročník

- Co čtou naši „dospěláci“? beseda

-  projekt -  Životního prostředí, okolí Březůvek - 3. roč.

- Celoškolní projekt „Můj region“, průvodci regionem , /Maleniska – 4.ročník s rodiči/

- návštěva 2.roč. ze ZŠ Provodov – 3.roč.

- návštěva hradu Lukov, červen – 3. roč.

- cvičení maminek (tatínkůJ) s dětmi – 4.roč.

- návštěva DDM Astra, minizoo – 3.roč.

- praktická zdravověda – přednáška na téma „první pomoc“ s praktickými ukázkami -ČČK

-  VI. ročník přespolního běhu  žáků ZŠ

- 5. ročník společného setkání  žáků a učitelek ZŠ Březůvky a Provodov „na půl cesty“

Ostatní akce
- vánoční zastavení  pro rodiče, pro veřejnost (předvánoční odpoledne i dopoledne)

- sběr starého papíru a železa –  podzim a jaro

- besídka ke Dni matek - MŠ, vystoupení pro veřejnost(odpoledne, dopoledne), výlety s rodiči – ZŠ, - květen

- školní výlety, červen

-  stezka zdraví Zlín – 3.roč.

- rozloučení se školou, 4.r. – nocování ve škole ?

- prezentace prací žáků MŠ a ZŠ v prostorách OÚ Březůvky – celoročně

Akce jsou v průběhu roku průběžně doplňovány.