Plán 2017/2018

 Plán mimoškolních akcí ve šk.roce 2017/18

Výchovné akce školy související s výukou

- 2x za školní rok návštěva divadelního představení v Městském divadle ve Zlíně

- výchovné koncerty dle nabídky

- spolupráce s dětským dopravním hřištěm – výuka: dopravní předpisy, bezpečnost silničního provozu, praktické jízdy, 4. ročník – průkaz  mladého cyklisty

-  školní zahrádka – 3.a 4 roč. , ŠD i MŠ - celoročně

- „Stromové slavnosti“ ve Zlíně (podle počasí a programu)

- návštěva programů Muzea jihovýchodní Moravy

- účast dětí ve výtvarné soutěži Nadace J.Pivečky

- projekt - Zvyky jiných národů, beseda se slovenskou mluvčí aj.- 4.roč.

- projekt – Týden zdraví

- projekt Den bez aut – 3.roč.

- projekt – Týden domácích zvířat, 4. ročník

- projekt – Týden ke Dni Země – 3.roč.

- beseda se starostou obce, 4. ročník

- Co čtou naši „dospěláci“? beseda

- jarní čtení pro děti z MŠ – 4.roč.

-  Životního prostředí, okolí Březůvek - 3. roč.

- Celoškolní projekt „Můj region“, průvodci regionem , /Maleniska – 4.ročník s rodiči, Březůvky- 3.ročník s 2.roč.ZŠ Provodov/, červen

- návštěva hradu Lukov, červen – 3. roč.

- návštěva expozice hradu v Malenovicích, květen/červen – 4. ročník

- návštěva DDM Astra, minizoo – 3.roč.

- praktická zdravověda – přednáška na téma „první pomoc“ s praktickými ukázkami -ČČK

-  V. ročník přespolního běhu  žáků ZŠ a ŠD

- 3..ročník společného setkání  žáků a učitelek ZŠ Březůvky a Provodov „na půl cesty“

Ostatní akce

- Den otevřených dveří  v MŠ i ZŠ ., 3.11. ( 9 – 11h)

- vánoční zastavení  pro rodiče, pro veřejnost (předvánoční odpoledne i dopoledne)

- sběr starého papíru a železa –  podzim a jaro

- dětský maškarní karneval, únor, ve spolupráci s Unií Kompas Zlín

- besídka ke Dni matek, vystoupení pro veřejnost - květen

- školní výlety, červen

- rozloučení se školou, 3. r. a MŠ- na myslivecké chatě

- rozloučení se školou, 4.r. – nocování ve škole ?

- prezentace prací žáků MŠ a ZŠ v prostorách OÚ Březůvky – celoročně

Akce jsou v průběhu roku průběžně doplňovány.