MŠ Březůvky

ČTĚTE DĚTEM


Zvlášť významně jsou aktivovány i oblasti mozku, kde vznikají mentální obrazy, tedy ty, které dítěti pomáhají vidět příběh „jako živý“.
Mezi dětmi, jimž rodiče čtou, a dětmi, kterým četba chybí, existují prokazatelné rozdíly.
Čtení malým dětem v předškolním věku usnadňuje mluvení.
Vědci také prokázali, že při poslechu čteného slova se stimulují oblasti mozku účastnící se na kontrole chápavosti a fantazie.

Velmi důležité je to v době, kdy děti přecházejí od obrázkových knížek ke knihám, kde je pouze text a kde si musejí samy představit to, co je tam popisováno.

Naučíte děti větší empatii. Studie to dokládají na jednoduchém příkladu: na rozdíl od počítačových her nebo televize děti (ale i dospělí) při čtení chtějí zachránit princeznu, protože se jí v příběhu přiblížili, poznali ji, a vidí ji proto jinýma očima. Kdežto ve hře jde o výhru. Četba tudíž zlepšuje mezilidské vztahy.

A v neposlední řadě čtení dětem kromě zábavy i rozšiřuje obzory, přináší jim nové znalosti a otevírá jim „okno do světa“.