Akce

Prosinec:

Akce v mateřské škole:

1.12. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ u vánočního stromu - Kulturní dům

5.12. Mikulášská nadílka ve školce

10.12. Divadlo Dana Taraby  v MŠ v 10:30h

11.12. Návštěva u školáků- besídka

17.12. Vánoční dopoledne u stromečku v MŠ

Akce v základní škole :

1.12. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ u vánočního stromu - Kulturní dům

11.12. Vánoční zastavení - besídka 3. a 4. ročníku - Kulturní dům, 15:30h

12.12. Vánoční zastavení - besídka 3. a 4. ročníku - Kulturní dům, 9:30h

20.12. Vánoční nadílka pro zvířátka v lese - 3. a 4 ročník

Leden:

Akce v základní škole :

6. a 7. 1. Třídní schůzky "ve třech" - 4. ročník

15. a 16. 1. Třídní schůzky "ve třech" - 3. ročník

29. 1. Sportovní dopoledne ve zlínské sokolovně