Monthly Archives: Květen 2020

        ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ                   

                                    K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březůvky, okres Zlín, jako správní orgán příslušný podle ustanovení §34 odst.4, §165 odst.2 písm.b) a §183 odst.1 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem...

Číst dál

Vážení rodiče,

vedení obce a vedení školy na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín rozhodlo, že mateřskou školu na Březůvkách nelze ke dni 25.5. 2020 otevřít.
Snažíme se dělat vše proto, aby mohly Vaše děti nastoupit do mateřské školy co nejdříve.
Děkujeme za pochopení.

Jiří Krajča, starosta obce

Děti měly  zadaný dobrovolný úkol v době "nouzového stavu". Vyhledat ve svém okolí  nebo zahradě nového živočicha, kterého ještě nikdo nespatřil. Někteří žáci přidali i překvapivé informace. Rádi se o ně podělíme :)

Zlatka

Tento živočich se jmenuje Jata Patája. Našli jsme ho...

Číst dál
Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od pondělí 25. 5. 2020 zajištěna výuka a provoz školní družiny pro žáky 1. stupně. Jiný termín pro nástup do školy nebude možný ! Školní docházka je do konce školního roku 2019/2020 dobrovolná a školní rok bude na naší škole končit v úterý 30. června. Ředitelské...
Číst dál